Uploaden Foto's

Hier kunt U één of meerdere bestanden (max. 3) versturen naar Gafodi. U kunt dit ook nog steeds doen met wetransfer.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Nog eens ter herinnering: Voorbeeld van een bestand: XX-YYZZ-titel van de foto-(verbetering).jpg
XX is Uw lidnummer  (vb.: 04 of 11  of 66)
YY= Jaar (vanaf nu -> 21)
ZZ=Maand (vb. 01-04-11-12)
als het een verbetering is, gelieve na de titel in te voeren -verbetering

Dus: 16-2101-Mooie Zonsondergang.jpg  (is een foto van mij (lidnummer 16) van 2021 (21) eerste maand (01) met als titel 'Zachte Ochtendgloed' 

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Na het aanklikken van "Verzend" kunt U alvast beginnen tellen...
Een verzending van 20Mb zal ongeveer 16 seconden in beslag nemen...daarna zal het volgende scherm getoond worden.